Evomaxx

Gebruikershandleiding
NAAM

BESCHRIJVING

NAAM

BESCHRIJVING

1

Schijfrem voor

11

Snelheidsmeter

2

Vooras

12

Zadel

3

Voorvelg

13

Bagagedrager

4

Voorband

14

Achterlicht

5

Voorvering

15

Achterreflector

6

Voorspatbord

16

Achter spatbord

7

Voorlicht

17

Achterband

8

Stuur

18

Motor

9

Vin nummer

19

Achtervork

10

Hoofdstandaard

20

L&R PedaalSPECIFICATIES

Item

Specificaties

Specificaties

L*W*H mm

1600×680×980

Motor Type

AC

Wheel base :

1150mm

Rate Power

500 W

Dry Weight :

51kg

Rate RMP

350r/min

Economic Speed

20km - 25km/h

Rate V

48V

Range

40km - 70km

Controller Under-voltage

42V±0.5V

Power Consumption

1.2kW·h/100km

Controller Over-currency

l7A±1A

Max Load

146kg

Battery Capacity

48V/20AH

Battery Type

LithiumStart procedure : U draait de contactsleutel naar rechts en de display gaat aan. U zit een P, dit betekend dat de E-Line in de parkeerstand staat. Door de remhandle kort in te drukken zal de P op de display uitgaan en kunt u gas geven en zal de E-Line gaan rijden.

Zadel openen : Draai de contactsleutel naar links , vervolgens hoort u een klik en wordt het zadel ontgrendeld.

Accu uitnemen : Als u het zadel heeft ontgrendeld zet u het contactslot weer uit. Vervolgens trekt u de kabel plug uit de accu en kunt u de accu aan de handgreep uit de accubak tillen.

Aansluiten accu op lader : Als u de oplader aansluit, sluit dan altijd eerst de stekker van de lader op de accu aan, en dan vervolgens de stekker pas in het 220V stopcontact. De oplader ontkoppelen van de accu gaat in de omgekeerde volgorde, dus eest de stekker uit het stopcontact halen en dan pas de stekker uit de accu verwijderen.

Afstandsbediening : Het bovenste knopje is om het alarm in te schakelen. Het middelste knopje is om het alarm weer uit te schakelen. Het onderste knopje kunt u gebruiken als u wilt gaan rijden zonder de contactsleutel te gebruiken, u klikt dan 2x kort op het onderste knopje (Bliksem) en de display zal aangaan zonder dat de sleutel in het contact zit.

Nadat de batterij lange tijd is gebruikt, duurt het opladen langer als gevolg van geleidelijke veroudering, wat normaal is. Als u echter merkt dat het batterijbereik afneemt na normaal opladen en de oplaadtijd toeneemt, moet u een nieuwe batterij kopen.

Voordat u de lithiumbatterij gebruikt

1. Zorg ervoor dat de accu de originele accu voor de E-Line is voordat u deze gebruikt. Gebruik geen batterij van andere merken of modellen naar believen.

2. Controleer of het uiterlijk van de lithiumbatterij intact is zonder duidelijke schade, lekkage, hitte, doorweekt water en rook;

3. Om de veiligheid tijdens het transport te garanderen, bedraagt ​​het batterijvermogen van de batterij ongeveer 30% wanneer deze de fabriek verlaat. Vanwege het eigen verbruik van elektriciteit tijdens transport en opslag, is het batterijvermogen laag of geen stroom wanneer u het voor het eerst gebruikt. Dit is normaal. Maak je geen zorgen. Laad gewoon de batterij opI. De lithiumbatterij in normale toestand houden

1. Gebruik van de omgeving

Gebruik de batterij in een omgeving tussen -10 ° C en 45 ° C. Dompel de batterij nooit onder in vloeistof zoals water, drank of bijtende vloeistof. Houd de batterij uit de buurt van hoge temperaturen, open vuur en brandbare en explosieve gassen (vloeistoffen). Voorkom dat metalen voorwerpen in de batterijhouder komen.

Bij lage temperaturen neemt de capaciteit van de lithiumbatterij in verschillende mate af. De volgende gegevens zijn ter referentie:

De bruikbare capaciteit is 60% bij -10oC, 85% bij 0oC en 100% bij 25oC.

Als de batterij geur, hitte, vervorming vertoont en onder andere abnormale omstandigheden, stop dan onmiddellijk met het gebruik, houd de batterij uit de buurt en neem contact op met uw leverancier

! Waarschuwing:

Gebruikers mogen de batterij niet zelf proberen te repareren. Neem bij afwijkingen contact op met uw leverancier voor onderzoek en reparatie. De batterij valt niet onder de garantie als deze zonder toestemming wordt gedemonteerd. Het kan ook hitte, rook, vuur of explosie van de batterij veroorzaken.

2. Oplaadomgeving

Gebruik geen laders van andere merken of modellen om op te laden. Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 0 ° C -35 ° C Laad niet meer dan 12 uur op uit angst de levensduur van de batterij te verkorten

1) Gebruik de originele batterijlader om op te laden de batterij. Gebruik geen laders van andere merken of modellen voor het opladen te gebruiken;

2) Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 0 ~ 35 0 en zorg ervoor dat er geen brandbare stoffen in de buurt zijn en dat de omgeving goed geventileerd is;

3) Oplaadtijd: de batterij mag niet langer dan 12 uur worden opgeladen. Overladen verkort de levensduur van de batterij en heeft verborgen veiligheidsrisico's.

4) Het stroomverbruik stijgt sneller in het begin van het opladen en vertraagt ​​in het latere stadium, wat normaal is omdat het is ontworpen voor laadveiligheid.

5) Als de buitentemperatuur in de winter lager is dan 0 , stopt het opladen. Het is normaal. Laad de batterij op bij een geschikte omgevingstemperatuur om het oplaadeffect te garanderen.

6) De oppervlaktetemperatuur is hoog tijdens het opladen, wat normaal is. Maak je geen zorgen. Houd de batterij tijdens het opladen buiten het bereik van kinderen.

3. Opslagomgeving

1) Wanneer de batterij op de E-Line is geïnstalleerd, verbruikt deze batterijvermogen omdat het intelligente systeem en het alarmsysteem van de E-Line zijn ingeschakeld. Als de E-Line enige tijd niet wordt gebruikt, is het normaal als u merkt dat het batterijvermogen op de meter afneemt. Gewoonlijk neemt het batterijvermogen na acht uur parkeren met 5% af.

1 Bewaar de batterij bij een omgevingstemperatuur tussen 0 ~ 25 . Bewaar de batterij niet bij een omgevingstemperatuur hoger dan 40 , dit leidt tot onomkeerbaar verlies van batterijcapaciteit.

2 Als de E-Line lange tijd niet wordt gebruikt (bijv. In koude winter, hete zomer of andere speciale omstandigheden), moet u de batterij verwijderen en apart opslaan.

Voor onderhoudsdoeleinden moet u de batterij regelmatig opladen. Anders, zal de batterij opraken en onherstelbare schade veroorzaken. In dat geval valt een batterijstoring niet onder de garantie.

3) Het meest geschikte vermogen voor batterijopslag is 50%. Als u de batterij opslaat met een vermogen van minder dan 10% of meer dan 90%, leidt dit tot onomkeerbaar verlies van batterijcapaciteit.

4) De technische normen van de modus voor eigen verbruik voor het veilig opslaan van lithiumbatterijen zijn als volgt:

(1) Als de E-Line lange tijd niet wordt gebruikt en de batterij op de E-Line wordt opgeslagen (zonder de stekker uit het stopcontact te halen), is de veilige batterij periode maximaal één maand; anders kan het overbelading veroorzaken, die niet kan worden verholpen.

(2) Als de E-Line lange tijd niet wordt gebruikt en de batterij afzonderlijk of op de E-Line wordt opgeslagen (losgekoppeld), is de veilige periode maximaal drie maanden; anders kan het overbelading veroorzaken, die niet kan worden verholpen.

5 Bewaar de batterij niet op een plaats waar de batterij kan vallen, wat oncontroleerbare interne schade aan de batterij kan veroorzaken en ertoe kan leiden dat de batterij lekt, verhit, rookt, vlamt of explodeert.

Waarschuwing:

Onderspanning en overbelading veroorzaakt door het bovengenoemde oneigenlijke gebruik van de batterij vallen niet onder de garantie.

4. Gebruik van de batterij

1 Gebruik de batterij voor de eerste keer en laad deze vervolgens volledig op. Herhaal het 2-3 keer om de beste prestaties van de batterij te realiseren en zorg ervoor dat de werkelijke capaciteit van de batterij overeenkomt met die op de meter.

2 Houd de batterij daarna niet minder dan 20%. Het op tijd opladen van de batterij kan de levensduur van de batterij verlengen.

3 Maximaliseer uw batterijbereik door met gemiddelde snelheid te rijden, de gashendel langzaam te bedienen en voorzichtig te accelereren.

4) Als u de batterij een bepaalde tijd gebruikt, zullen de werkelijke capaciteit van de batterij en het op de meter aangegeven vermogen verschillen. Gebruik de batterij regelmatig op en laad deze volledig op (niet meer dan drie maanden). De interne batterij en het intelligente systeem kunnen de stroom automatisch kalibreren.

5) Controleer de stekker van de batterij eens in de twee maanden om er zeker van te zijn dat de poort geen koolstofafzetting en zwart oxide bevat. Ga eventueel naar de servicewerkplaats voor onderhoud.

Waarschuwing:

Houd de batterij uit de buurt van regen of water. Dompel de batterij nooit onder in water. Rijd niet met de E-Line in het water boven de onderkant van de batterijhouder; anders kan er water in de batterij komen, waardoor interne kortsluiting ontstaat en de batterij permanent onbruikbaar wordt. Onder dergelijke omstandigheden is het ten strengste verboden om de E-Line of de accu op te laden.

Dit kan brand of explosie veroorzaken van de batterij. Stuur de batterij onmiddellijk naar de servicewerkplaats voor onderhoud. In extreme gevallen kunnen batterijen spontaan ontbranden of exploderen.

3. Garantie-uitsluitingen

Als het verkochte product een van de volgende situaties heeft, valt het niet onder de garantieservice en moet de gebruiker betalen voor de reparatie en aanverwante diensten;

1 Overschrijd de garantietermijn en het toepassingsgebied volgens de garantienormen voor de componenten van de elektrische scooters van de fabrikant.

2 Falen of schade als gevolg van het niet volgen van de instructies voor correct gebruik, rijden, onderhoud en afstellen van de fiets.

3 Schade als gevolg van blootstelling aan regen of sneeuw, corrosie van rook, chemicaliën of normale slijtage. Falen of schade als gevolg van overmacht (inclusief maar niet beperkt tot aardbeving, brand, tyfoon, overstroming, sociale evenementen, groepsevenement, gewelddadige misdrijven, enz.).

4 Onjuist gebruik en onderhoud van de batterij; batterij wordt gedurende lange tijd niet gebruikt (batterij wordt langer dan een maand zonder de stekker uit het stopcontact te halen bewaard of apart voor meer dan drie maanden) en niet op tijd opgeladen, wat abnormale voeding en onderspanning van de batterij veroorzaakt, die niet kan worden verholpen.

5 De E-Line wordt gerepareerd op een plaats die geen erkende distributeur is; herbouwen, demonteren, repareren door de gebruiker of het beschadigen van de normale status van het totale product of zijn onderdelen en componenten.

6 Installatie van componenten, onderdelen die niet origineel zijn of niet-geautoriseerde verandering van het circuit en de bedrading.

7 Falen of schade als gevolg van menselijke factoren zoals verkeersbotsing, het laten vallen van de E-Line, overbelasting, te hard rijden, enz.

8 Het niet hebben van een geldig garantiecertificaat, after-sales servicekaart of de factuur of certificering van het product of het nummer op de kaart is niet in overeenstemming met het product.

9 Wijzigen of wijzigen van de vervaldatum van het garantiecertificaat van de elektrische E-Line of zijn onderdelen en componenten.

Illustratie van batterij-installatie

De lithiumbatterij is modulair ontworpen. Handig in gebruik. Plaats de accu gewoon in de zadelhouder en sluit de kabel aan.

Zoals weergegeven in de afbeelding:

1. Haal de accu eruit en plaats de accu in de zadelbak van de fiets.

2. Steek de stroomkabel in de stroompoort van de accu.

De batterij opladen

A- Het batterijvermogen van uw nieuwe E-Line kan laag zijn omdat het de fabriek verlaat, verzendt en een bepaalde tijd opslaat. Laad de batterij volledig op voordat u gaat rijden op batterijen. Gebruik de originele oplader of een door de E-Line fabrikant gecertificeerde oplader om de accu op te laden; anders kan de oplader worden verbrand.

B- Plaats de oplader en batterij stabiel om vallen tijdens het opladen te voorkomen. Plaats nooit iets op de batterij en oplader om ventilatie en warmteafvoer van de oplader en batterij te verzekeren.

C De batterij opladen

Controleer zorgvuldig of de nominale ingangsspanning (AC22Ov) van de oplader overeenkomt met de netspanning.

De accu kan direct op de E-Line worden opgeladen of worden verwijderd en naar een geschikte plaats worden gebracht, zoals binnenshuis om op te laden.

Sluit de uitgangsstekker van de oplader aan op de oplaadpoort van de batterij. Verbind vervolgens de ingangsstekker van de oplader met wisselstroom. Het rode voedingslampje brandt.

Op dit moment is de rode oplaadindicator van de oplader aan, wat aangeeft dat de batterij wordt opgeladen; als het groene lampje brandt, geeft dit aan dat de batterij volledig is opgeladen. De oplaadtijd is ongeveer 4 tot 8 uur (de oplaadtijd is afhankelijk van het resterende vermogen van de batterij). Zelfs in speciale gevallen, laad de batterij niet langer dan 12 uur continu op tot het maximum, anders zal de batterij beschadigd raken.

Als de batterij volledig is opgeladen, brandt het groene indicatielampje. De oplader schakelt automatisch over op laden met constante spanning. Blijf 2 ~ 3 uur opladen om een ​​beter resultaat te krijgen. (Als het groene lampje van de oplader niet brandt in de bovengenoemde tijd, is de batterij mogelijk ook volledig opgeladen. Maak je geen zorgen als het groene lampje niet brandt. Je kunt je E-Line normaal gebruiken.)

Koppel de AC-voeding eerst los na het opladen. Koppel vervolgens de batterij los.

Sluit de oplader nooit lange tijd zonder belasting aan op de netvoeding zonder te laden, wat niet alleen de levensduur van de oplader verkort, maar ook andere gevaren kan veroorzaken.

Gebruik en onderhoud van motor en controller

A. Verwijder regelmatig het vuil van de eindkappen aan beide kanten van de motor om de warmteafvoer te vergemakkelijken wanneer de motor werkt, verleng de demagnetisatietijd van de motor en verleng zo de levensduur van de motor.

B. Controleer regelmatig of de einddopschroeven en de asbevestigingsmoeren aan de twee uiteinden van de motor los zitten. Draai ze eventueel vast om motorschade tijdens het rijden te voorkomen.

C. Ga naar de onderhoudswinkel om de isolatie tussen de motorbedrading en de behuizing regelmatig te controleren. Als er geen isolatie wordt gedetecteerd, zoek dan de reden en repareer deze op tijd.

D. Controleer of de connector van de controller los zit en of de zekeringkast van de E-Line regelmatig los zit. Bevestig ze indien nodig. Wanneer u de E-Line start, start deze dan langzaam en accelereer geleidelijk om de impact van hoge stroom op de controller, motor en accu te verminderen om de levensduur van de elektrische componenten te verlengen.

Veiligheidsinstructies

I. Lees de volgende inhoud zorgvuldig voor uw eigen en andermans veiligheid:

1. volg de verkeersregels en let op de rijveiligheid.

a.Het is ten strengste verboden voor mensen onder de 16 om met een elektrische E-Line over de weg te rijden;

b. Berijd elektrische E-Line op niet-gemotoriseerde rijstroken. De maximale snelheid mag niet hoger zijn dan 25 km / snor en 40km / brom uitvoering. Als er geen niet-gemotoriseerde rijstrook is, rijdt u aan de rechterkant van de rijstrook voor motorvoertuigen;

c. Leen uw elektrische E-Line niet uit aan mensen die niet weten hoe ze deze moeten bedienen uit angst voor letsel;

d. De elektrische E-Line moet passagiers en vracht vervoeren in overeenstemming met wet- en regelgeving en aangegeven specificaties van de E-Line

e. Draag een helm als u op de elektrische E-Line rijdt indien dit door de plaatselijke wetgeving is vereist.

f. De remweg zal langer zijn in regen of sneeuw. Rijd niet met de elektrische E-Line bij slecht weer, zoals zware regen.

2 Veiligheidsinstructie voor het gebruik van de elektrische E-Line

a. Parkeer uw elektrische E-Line niet in de lobby, noodtrap, gang en nooduitgang van het gebouw;

b. Laad en parkeer uw elektrische E-Line niet in woongebouwen. Blijf tijdens het opladen uit de buurt van brandbare materialen. Laad niet te lang op.

c. Juist gebruik en onderhoud van de batterij: Demonteer de afgedankte batterij niet zelf. Afgedankte batterijen worden gerecycled door de betreffende professionele afdeling;

d.Veilig gebruik van de oplader en waarschuwingen

l. De oplader wordt alleen binnenshuis gebruikt.

2. Het is ten strengste verboden om op te laden in besloten ruimtes of in de hete zon en een omgeving met hoge temperaturen. Plaats de oplader niet in het zadel of de achterklep om op te laden.

3. sluit de batterij aan voordat u deze tijdens het opladen aansluit op de elektrische stroom. Schakel de voeding uit voordat u de batterij loskoppelt nadat de batterij volledig is opgeladen.

4. Als het groene lampje brandt, moet de voeding op tijd worden afgesloten. Het is verboden om de oplader lange tijd zonder belasting op de AC-voeding aan te sluiten zonder op te laden.

5. Als het indicatielampje abnormaal is, er een geur is of de opladerbehuizing tijdens het opladen oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met opladen en repareer of vervang de oplader.

6. Demonteer of vervang de componenten in de oplader niet zelf.

e. Wanneer u de oplader vervangt, moet de nieuwe oplader overeenkomen met het batterijmodel.

f. De E-Line wassen

1. Verwijder de batterij voordat u de E-Line wast;

2, gebruik een neutrale zeep en spons om de E-Line te wassen. Gebruik geen water onder druk. Vermijd dat de wateruitloop direct de linker en rechter bedieningsschakelaars op de handgrepen en de motor wast. Zorg ervoor dat er geen water in de batterijhouder komt;

3. Droog het gebied waar de batterij en het lichaam van de fiets contact maken voordat u de batterij na het wassen plaatst.

4. Als de wielen en het frame van uw E-Line reflecterende strips hebben, veeg ze dan voorzichtig schoon met een doek en schoon water om beschadiging van de strips te voorkomen;

5. Gebruik wateroplosbare spray wax om de lak van de fiets te beschermen, behalve matte lak;

6. Smeer de remblokken, wielen en banden van de voor- en achterkant niet.

g. Zorg er bij het monteren van het stuur op de veiligheidslijn op de stuurpen (indien van toepassing) niet worden blootgelegd.

3 Onderzoek voor het rijden. Als u een afwijking constateert, laat deze dan tijdig repareren.

a) Controleer de status van het stroomcircuit, verlichtingscircuit, enz .;

b Controleer of de voor- en achterremmen normaal werken;

c Controleer of het stuur en de voor- en achterwielen goed vast zitten;

d Controleer de bandenspanning;

e Controleer of de reflector beschadigd of vuil is.

B, Lees de handleiding zorgvuldig om de betrouwbare prestaties van de E-Line te garanderen. Rij niet voordat u de prestaties van de elektrische E-Line volledig begrijpt. Wat nog belangrijker is, leen de E-Line niet uit aan mensen die niet weten hoe ze een elektrische E-Line moeten bedienen.

C. Controleer van tijd tot tijd of de remprestaties goed zijn. Laat extra ruimte over door vroeg te remmen bij het rijden in regen of sneeuw en bergafwaarts.

D. Plaats nooit elektrische geleiders (zoals metaal, grafiet, enz.) Tussen de positieve en negatieve platen van laad- en ontlaadpoorten. Houd kinderen uit de buurt van de elektroden van de laad- en ontlaadpoorten uit angst voor elektrische schokken en persoonlijk letsel veroorzaakt door kortsluiting.

E. Schakel de stroom onmiddellijk uit en verwijder de sleutel na gebruik. Laat kinderen niet met de E-Line spelen uit angst voor schade aan uw gezin en eigendommen.

Let op :

Voorbereiding en bevestiging voor het rijden

a. Zorg ervoor dat de banden voldoende druk hebben. Onvoldoende luchtdruk heeft invloed op de rijsnelheid en het aantal gereden kilometers.

b. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Onvoldoende batterijvermogen verkort niet alleen het aantal kilometers, maar verkort ook de levensduur van de batterij.

c. Zorg ervoor dat de E-line ontgrendeld is.

d. Zorg ervoor dat u weet hoe u de E-Line moet besturen en bedienen en dat u de lokale verkeersregels begrijpt.

Rijbediening

a. Installeer de volledig opgeladen batterij in de batterijsleuf (of vergrendel deze) van de E-Line en steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

b. Steek de aan / uit-sleutel in het stroomslotgat en draai deze rechtsom naar "AAN". Het indicatielampje op het display (of instrumentenpaneel) brandt, wat aangeeft dat de voeding is aangesloten op elk regelcircuit.

c. Pas tijdens het rijden de snelheid aan van laag naar hoog om te zien of de snelheid de beste staat kan bereiken. Als je op lage snelheid rijdt, zoemt de motor, wat normaal is. Wanneer de snelheid het hoogste niveau bereikt, verdwijnt het zoemgeluid. Omdat de hogesnelheidsmotor een ingebouwd mechanisme voor snelheidsreductie heeft, is het geluid iets luider dan de motor met lage snelheid wanneer u rijdt.

d. Wanneer u remt, is het beter om de snelheidshandle terug te zetten naar de uitgangspositie zodat de motor volledig is uitgeschakeld, wat uw rijgedrag veiliger maakt.

e. Het is beter om de bovenstaande tips en adviezen in werking op te volgen om de levensduur van de batterij te verlengen.

f. Schakel na het rijden de stroom uit en verwijder de aan-uitknop om de veiligheid te garanderen en stroomverbruik te voorkomen.

g. De E-Line heeft een overstroombeveiliging. Wanneer de helling bergop steil is of de tegenwind sterk is, zal de stroom de nominale waarde overschrijden (d.w.z. overstroom). Onder dergelijke omstandigheden is het beter om af te stappen en met de E-Line aan de hand verder te gaan. Anders verbruikt het niet alleen meer vermogen om het batterijbereik te beïnvloeden, maar kan in ernstige gevallen ook de motor en elektrische apparaten verbranden.

h. De E-Line heeft een onderspanningsbeveiliging, die automatisch de stroom uitschakelt wanneer de accuspanning laag is. Laad de batterij zo snel mogelijk op; anders wordt de levensduur van de batterij verkort. Als de batterij bijna leeg is en de E-Line nog steeds door de batterij wordt aangedreven, zal dit de levensduur van de batterij ernstig schaden.

i. De spanningsfluctuatie is hoog bij statische start. De spanningsindicator knippert, wat normaal is.

j. Als de intelligente borstelloze elektrische E-Line overmatig wordt overbelast of als je op een slechte weg rijdt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld om de motor te stoppen.

Afstelling en onderhoud

a. Een nieuw aangeschafte E-Line is in goede staat afgesteld. Neem bij vragen contact op met de leverancier.

b. Er wordt voorgesteld om de E-Line eens in de zes maanden grondig te controleren en te onderhouden en de juiste hoeveelheid smeermiddel toe te voegen.

c. Als u een probleem vindt dat u niet kunt oplossen tijdens het gebruik en onderhoud van de E-Line, stuur de E-Line dan naar een aangewezen reparatiebedrijf.

Storingen of schade veroorzaakt door ongeautoriseerde demontage van de E-Line wordt niet gedekt door de garantieservice. g. Nadat u de E-Line 6 maanden hebt gebruikt, vraag dan een professional of stuur de E-Line naar een aangewezen servicewerkplaats voor een uitgebreide inspectie en afstelling om het comfortabel en veilig rijden en de normale levensduur van de E-Line te garanderen.

Storingen en probleemoplossingNo.

Malfunctions

Reasons

Trouble Shooting Methods

1

Speed control failure or the highest speed is low

a. The battery voltage is too low; b. The speed controlling handlebar is loosely connected; c. The spring in the speed controlling handlebar is stuck or fail

a. Fully charge the battery; b. Check and tighten it; c. Replace the spring from the supplier.

2

The wheel hub do not work after turning on the power and the motor

a. Loose battery connection; Left and right brake lever failures after power off; c. Loose or damage of the connector of the motor and the hub.

a. Repair it; b. Repair it; c. Ask a professional or send the E-Line to the repair shop to repair it.

3

Battery range is insufficient after one charging

a. Low tire air pressure; b. Not fully charged or the charger fails; c. Battery aging or damage;

a. Fully fill the tires; b. Fully charge the battery or check if the contact of the plug of the charger is not good;d. Too many uphill riding, strong headwind, frequent braking and starting, heavy load.

c. Replacing the battery; d. Pedal to assist riding.

4

No power to the charger


a. The plug is not properly plugged in or the connection between the plug and the socket is loose;

b. The fuse in the charger is broken;

c. The wire of battery pack is not connected.a. Tighten the socket and the plug;

b. Replace the fuse;

c. Weld the connecting wire.


5

Others


a. If you are unable to shoot the trouble or determine what is wrong by yourself under the above instructions;

b. Damage of motor rim, controller, chargers or battery pack.


Consult your supplier or the repair shop. Never disassemble those components; otherwise, the bike will not be covered by the warrantyElectrisch schema :

Wij wensen u veel rijplezier met de E-Line!