-Milieuzone brom-/snorfiets per 1 januari 2018

Amsterdam start met de invoer van milieuzones voor brom-/snorfiets per 1 Januari 2018, Amsterdam neemt hierin het voortouw en andere gemeente zullen dit voorbeeld snel volgen.

Brom- en snorfietsen met een elektrische aandrijving zoals de EVO Maxx krijgen automatisch ontheffing. Dit staat bij de RDW geregistreerd. Deze voertuigen zijn namelijk uitstootvrij en mogen gewoon de molieuzone in.

 

milieuzone-amsterdam-scooter

Vanaf 1 Januari 2018 mogen tweetakt brom- en snorfietsen met de Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1-1-2011 de milieuzone niet meer in, voor viertakt scooters komt een ontheffing waarbij de Datum Eerste Toelating niet verder terug mag gaan dan 1-1-2008. De viertakt scooters van tussen 1-1-2008 en 31-12-2010 mogen vervolgens een maximale leeftijd behalen an 10 jaar, hierna worden ook deze scooters uit de milieuzone in Amsterdam geweerd. Op deze manier worden alle viertakt scooters van voor 2011 tot het jaar 2021 gefacetteerd geweerd uit de milieuzone. 

In eerdere berekeningen bleek dat van de circa 55.000 brom- en snorfietsen in Amsterdam er zo'n dertigduizend stammen van voor 2011

De milieuzone brom- en snorfiets geldt voor de gehele bebouwde kom. (Zie afbeelding)

 

De toegang tot de milieuzone wordt gecontroleerd met behulp van vaste (de huidige milieuzone camera's) en mobiele/flexibele camera's in de stad die aan de hand van het kenteken, registreren of een voertuig wel of niet de milieuzone in mag. Daarnaast wordt op straat gehandhaafd op geparkeerde brom- en snorfietsen.

Je krijgt een boete van € 90,- als je de milieuzon (brom-/snorfiets) binnengaat zonder ontheffing.

Door de uitbreiding ver van te voren aan te kondigen verwacht de stad Amsterdam dat veel oude brom- en snorfietsen vanzelf niet meer worden gebruikt en dat Amsterdammers voor de inwerkingtreding van de milieuzone een nieuwe(re) viertakt brom- of snorfiets of elektrische aangedreven EVO Maxx zullen aanschaffen.

 

 

!